Директор по маркетингу, рекламе и PR

Лемешева Татьяна Викторовна

 Тел.: + 7 (495) 739-49-93 доб. 1421  
 
E-mail: lemesheva@farfor-gzhel.ru

 

Менеджер по PR

Пчелина Ирина Александровна

Тел.: +7(495) 739-49-93 доб.1429

E-mail: pchelina@toprusskoe.com

 

Менеджер по рекламе

Кустарева Ольга Александровна

Тел.: + 7 (495) 221-77-53 доб. 2421
Моб.
: +7 (926) 280-38-68 
E-mail
: okustareva@irito.ru